Members: Browse

Yi, LIly Purdue University
yi, fei University of Pennsylvania
Yi, Ji Soo Purdue University
Ji Soo Yi is an assistant professor specializing in Human Factors in the School of Industrial Engineering at Purdue University. He founded the...
Yi, Erin Cornell University
Yi, Wang XiDian University
Yi, Jessica Northwestern University