Tags: smarthome

All Categories (1-1 of 1)

  1. Cong nghe moi ap dung cho chuan nha thong minh vinteli

    08 Jun 2018 | Posted by vinteli home

      Công nghệ mạng không dây chuẩn Z-wave ra đời đánh dấu bước tiến mới và mở ra cuộc cách mạng cho hệ thống nhà thông minh, cũng tương tự...

    http://nanohub.org/members/200862/blog/2018/06/cong-nghe-moi-ap-dung-cho-chuan-nha-thong-minh-vinteli